Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dentate
dentate
['denteit]
tính từ
(động vật học) có răng
(thực vật học) có răng cưa
dentate leaves
lá có răng cưa


/'denteit/

tính từ
(động vật học) có răng
(thực vật học) có răng, có răng cưa (lá)

Related search result for "dentate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.