Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
demoiselle
demoiselle
[,demwɑ:'zel]
danh từ
con chuồn chuồn
con hạc
(từ cổ,nghĩa cổ) cô gái, thiếu nữ


/,demwɑ:'zel/

danh từ
con chuồn chuồn
con hạc
(từ cổ,nghĩa cổ) cô gái, thiếu nữ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.