Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
demobilization
demobilization
[di:,moubilai'zei∫n]
Cách viết khác:
demobilisation
[di:,moubilai'zei∫n]
danh từ
sự giải ngũ; sự phục viên


/'di:,moubilai'zeiʃn/

danh từ
sự giải ngũ; sự phục viên

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.