Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
demobilise
demobilise
Xem demobilize


/di:'moubilaiz/ (demobilise) /di:'moubilaiz/

ngoại động từ
giải ngũ; cho phục viên

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "demobilise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.