Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
demob
demob
[di:'mɔb]
danh từ
(thông tục) sự giải ngũ, sự phục viên
động từ
(thông tục) cho giải ngũ, cho phục viên


/'di:mɔb/

ngoại động từ
(từ lóng) (như) demobilize

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "demob"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.