Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
demarcator
demarcator
['dimɑ:keitə]
danh từ
người định ranh giới


/'dimɑ:keitə/

danh từ
người định ranh giới


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.