Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
delightful
delightful
[di'laitful]
tính từ
thú vị, làm say mê
a delightful holiday
một ngày nghỉ thú vị


/di'laitful/

tính từ
thích thú, thú vị; làm say mê, làm mê mẩn
a delightful holiday một ngày nghỉ thú vị


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.