Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
delicately
phó từ
công phu, tinh vi, sắc sảo
tế nhịdelicately
['delikətli]
phó từ
công phu, tinh vi, sắc sảo
this food is delicately prepared
món ăn này được chế biến công phu
tế nhị
our parents behave delicately towards their children
cha mẹ chúng tôi đối xử với con cái rất tế nhịGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.