Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deflux
deflux
[di'flʌks]
danh từ
triều xuống


/di'flʌks/

danh từ
triều xuống

Related search result for "deflux"
  • Words pronounced/spelled similarly to "deflux"
    deflux duplex

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.