Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deflexion
deflexion
Xem deflectionsự đổi dạng

/di'flekʃn/ (deflexion) /di'flekʃn/

danh từ
sự lệch, sự chệch hướng, sự trẹo đi; độ lệch
vertical deflection độ lệch đứng
hoiontal deflection độ lệch ngang
magnetic deflection sự lệch vì từ
(toán học) sự đổi dạng
deflection cuvre đường đổi dạng
(kỹ thuật) sự uốn xuống, sự võng xuống; độ uốn, độ võng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.