Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deflectivity
deflectivity
[,diflek'tiviti]
danh từ
tính uốn xuống được


/,diflek'tiviti/

danh từ
tính uốn xuống được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.