Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deep fry
deep+fry
[,di:p'frai]
ngoại động từ
chiên (thức ăn) bằng cách cho nhiều mỡGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.