Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
decompose
decompose
[,di:kəm'pouz]
ngoại động từ
(vật lý); (hoá học) phân tích; phân ly, phân huỷ
làm thối nát, làm mủn, làm mục rữa
heat decomposes meat
nóng làm ôi thối thịt
(nghĩa bóng) phân tích (động cơ, từ trường)
nội động từ
(vật lý); (hoá học) phân tích; phân ly, phân huỷ
thối rữa, mục rữaphân tích

/,di:kəm'pouz/

ngoại động từ
(vật lý); (hoá học) phân tích; phân ly, phân huỷ
làm thối nát, làm mủn, làm mục rữa
heat decomposes meat nóng làm ôi thối thịt
(nghĩa bóng) phân tích (động cơ, từ trường)

nội động từ
(vật lý); (hoá học) phân tích; phân ly, phân huỷ
thối rữa, mục rữa

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "decompose"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.