Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deck-chair
deck-chair
['dek't∫eə]
danh từ
ghế xếp, ghế võng (có thể duỗi dài cho hành khách trên boong)


/'dek'gʃeə/

danh từ
ghế xếp, ghế võng (có thể duỗi dài cho hành khách trên boong)

Related search result for "deck-chair"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.