Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
decisiveness
decisiveness
[di'saisivnis]
danh từ
tính quyết định
tính kiên quyết, tính quả quyết, tính dứt khoát


/di'saisivnis/

danh từ
tính quyết định
tính kiên quyết, tính quả quyết, tính dứt khoát

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "decisiveness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.