Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
debut
danh từ
lần trình diễn đầu tiên (của diễn viên)
sự xuất hiện đầu tiên trước công chúngdebut
['deibu:]
danh từ
lần trình diễn đầu tiên (của diễn viên)
sự xuất hiện đầu tiên trước công chúng


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "debut"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.