Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
debonair
debonair
[,debə'neə]
tính từ
vui vẻ và tự tin; yêu đời


/,debə'neə/

tính từ
vui vẻ, vui tính; hoà nhã
phóng khoáng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.