Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
death-trap
death-trap
['deθtræp]
danh từ
chỗ nguy hiểm, chỗ độc


/'deθtræp/

danh từ
chỗ nguy hiểm, chỗ độc

Related search result for "death-trap"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.