Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deafener
deafener
['defnə]
danh từ
(kỹ thuật) máy tiêu âm; bộ triệt âm


/'defnə/

danh từ
(kỹ thuật) máy tiêu âm; bộ triệt âm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.