Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deaf-and-dumb
deaf-and-dumb
['defən'dʌm]
tính từ
câm và điếc
deaf-and-dumb alphabet
hệ thống chữ cái cho người câm và điếc


/'defən'dʌm/

tính từ
câm và điếc
deaf-and-dumb alphabet hệ thống chữ cái cho người câm và điếc

Related search result for "deaf-and-dumb"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.