Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dead-alive
dead-alive
['dedə'laiv]
tính từ
buồn tẻ, không hoạt động, không có sinh khí (nơi chốn, công việc...)


/'dedə'laiv/

tính từ
buồn tẻ, không hoạt động, không có sinh khí (nơi chốn, công việc...)

Related search result for "dead-alive"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.