Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
de-energize


    Chuyên ngành kỹ thuật
khử kích thích
ngắt
ngắt điện
tách
tắt
    Lĩnh vực: điện
cắt điện
khử kích hoạt
    Lĩnh vực: xây dựng
giảm năng
xuống năng lượng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.