Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
de trop
de+trop
[də'trou]
tính từ
vị ngữ thừa


/də'trou/

tính từ
vị ngữ thừa

Related search result for "de trop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.