Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
daytime
danh từ
thời gian giữa lúc mặt trời mọc và mặt trời lặn; ban ngày
you hardly ever see owls in the daytime ban ngày hầu như không bao giờ có thể trông thấy cúdaytime
['deitaim]
danh từ
thời gian giữa lúc mặt trời mọc và mặt trời lặn; ban ngày
you hardly ever see owls in the daytime
ban ngày hầu như không bao giờ có thể trông thấy cúGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.