Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
day-spring
day-spring
['deispriη]
danh từ
(thơ ca) bình minh, rạng đông


/'deispriɳ/

danh từ
(thơ ca) bình minh, rạng đông

Related search result for "day-spring"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.