Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
datum-point
datum-point
[deitəm'pɔint]
danh từ
điểm mốc


/deitəm'pɔint/

danh từ
điểm mốc

Related search result for "datum-point"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.