Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dao bài


[dao bài]
danh từ
Card-shaped knife, knife with rectangular bladeCard-shaped knife


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.