Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
danh thiếpnoun
visiting-card

[danh thiếp]
visiting card; calling card; name card; business cardGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.