Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dancing-master
dancing-master
['dɑ:nsiη,mɑ:stə]
danh từ
thầy dạy khiêu vũ, vũ sư


/'dɑ:nsiɳ,mɑ:stə/

danh từ
thầy dạy nhảy, thầy dạy khiêu vũ

Related search result for "dancing-master"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.