Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dampish
dampish
['dæmpi∫]
tính từ
hơi ướt, hơi ẩm


/'dæmpiʃ/

tính từ
hơi ướt, hơi ẩm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dampish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.