Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dame-school
dame-school
['deimsku:l]
danh từ
trường tiểu học do các bà đứng tuổi làm hiệu trưởng


/'deimsku:l/

danh từ
trường tiểu học (giống như loại ngày xưa do các bà đứng tuổi làm hiệu trưởng)

Related search result for "dame-school"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.