Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
damageable
damageable
['dæmidʒəbl]
tính từ
có thể bị hư hại, có thể bị hư hỏng


/'dæmidʤəbl/

tính từ
có thể bị hư hại, có thể bị hư hỏng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.