Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
daff
daff
[dɑ:f]
ngoại động từ
(từ cổ,nghĩa cổ) gạt bỏ


/dɑ:f/

ngoại động từ
(từ cổ,nghĩa cổ) gạt, bỏ

Related search result for "daff"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.