Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
da


/dɑ:/

danh từ

(thông tục) (như) dad


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "da"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.