Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dự toánverb
to calculate in advance

[dự toán]
estimate; forecast
Lập dự toán cho việc gì
To put in an estimate for somethingGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.