Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dừngverb
to stop; to halt

[dừng]
to stop; to halt
Thấy tín hiệu bắt dừng mà vẫn không dừng
To go straight through a stop sign; Not to stop at a stop signGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.