Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dục vọngnoun
lust; desire; passions

[dục vọng]
danh từ
lust; desire; passionGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.