Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dọcnoun
Tonkin mangosteen beam; stem
dọc tẩu A pipe stem
adj
along; lenghthwise

[dọc]
danh từ
tonkin mangosteen
beam; stem
dọc tẩu
A pipe stem
tính từ
length; along; lenghthwise
dọc bờ biển
along the coast
động từ
slit open; cut (pages, of book)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.