Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dặm hồng


[dặm hồng]
(văn chương, từ cũ nghĩa cũ) Rosy road (full of dirt); road full of dust
Dặm hồng bụi cuốn chinh an (truyện Kiều )
Off the rode as clouds of dust swirled up(văn chương, cũ) Rosy road (full of dirt)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.