Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dưỡng mẫu


[dưỡng mẫu]
adoptive mother; adoptive parent; foster-mother; foster parent(cũ) Adoptive mother


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.