Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dò xétverb
to investigate; to observe discreetly
cái nhìn dò xét inquisitive look

[dò xét]
động từ
to investigate, probe; to observe discreetly; search
cái nhìn dò xét
inquisitive lookGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.