Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
czarina
czarina
[zɑ:'ri:nə]
danh từ
(sử học) hoàng hậu Nga


/zɑ:'ri:nə/

danh từ
(sử học) hoàng hậu Nga

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "czarina"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.