Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cutlet

cutlet
['kʌtlit]
danh từ
món côtlet


/'kʌtlit/

danh từ
món côtlet

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.