Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cuticle
cuticle
['kju:tikl]
danh từ
biểu bì
(thực vật học) lớp cutin


/'kju:tikl/

danh từ
biểu bì
(thực vật học) lớp cutin

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.