Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
criteria
criteria
Xem criterion(Tech) các tiêu chuẩn (số nhiều của criterion)

/krai'tiəriən/

danh từ, số nhiều criteria
tiêu chuẩn

Related search result for "criteria"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.