Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cream-wove paper
cream-wove+paper
['kri:mwouv'peipə]
danh từ
giấy vơlanh màu kem


/kri:m'wouv'peipə/

danh từ
giấy vơlanh màu kem

Related search result for "cream-wove paper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.