Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coupon bond


    Chuyên ngành kinh tế
trái phiếu có cuống
trái phiếu có kèm phiếu trả lãi
trái phiếu cuống


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.