Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coup de main
coup+de+main
['ku:də'mæη]
danh từ
cuộc tập kích


/'ku:də'mæɳ/

danh từ
cuộc tập kích

Related search result for "coup de main"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.