Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
counterpoint
counterpoint
['kauntəpɔint]
danh từ
(âm nhạc) đối âm


/'kauntəpɔint/

danh từ
(âm nhạc) đối âm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.