Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
costly

costly
['kɔstli]
tính từ
đắt tiền, quý giá
costly furniture
đồ đạc đắt tiền
tốn tiền, hao tiền tốn của; tai hại
a costly war
một cuộc chiến tranh hao tiền tốn của


/'kɔstli/

tính từ
đắt tiền, quý giá
costly furniture đồ đạc đắc tiền
tốn tiền, hao tiền tốn của; tai hại
a costly war một cuộc chiến tranh hao tiền tốn của

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "costly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.